Archiwum Wydarzeń

Konferencja na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2018_konferencja_1.JPG

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w salce szkoleniowo-edukacyjnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu odbyła się konferencja pod nazwą: „Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Jej organizatorami byli Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży.

Celem było omówienie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia oraz propagowanie dobrych form współpracy pomiędzy jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, samorządami i przedsiębiorstwami wodociągowymi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 16 firm, instytucji i gmin, którzy wysłuchali 3 referatów. Obowiązki samorządów oraz podmiotów dostarczających wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przedstawiła Agnieszka Dybała-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Współpracę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży z przedsiębiorstwami wodociągowymi i innymi podmiotami produkującymi wodę przybliżyły Barbara Konieczna-Duszyńska i Monika Skrzypczyńska. Przedstawiciel chodzieskich wodociągów Tomasz Biszof omówił zasady tworzenia planu bezpieczeństwa wody będącego elementem zarządzania ryzykiem w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Po zakończonej konferencji, uczestnicy mieli okazję obejrzeć Miejską Oczyszczalnię Ścieków i zapoznać się z zastosowaną na niej technologią.

c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2018_konferencja_2.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2018_konferencja_3.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2018_konferencja_4.JPG

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież