Archiwum Wydarzeń

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Gór Morzewskich

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2017_ks_ofiar_gor_morzewskich.JPG

MWiK sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zostały zakończone prace budowlano-montażowe w ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży”. W jej wyniku wybudowano 310 metrów bieżących sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 32 m. Celem inwestycji było skanalizowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz uzbrojenie pozostałych działek na ul. Spacerowej (wcześniej ul. Ofiar Gór Morzewskich), które stanowią tereny rozwojowe.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł 173 000 zł brutto. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież