Archiwum Wydarzeń

Inwestycje w ul. Zwycięstwa, Noteckiej w Chodzieży oraz Chodzieskiej w Ratajach

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2017_zwyciestwa.JPG

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegają końca roboty budowlano-montażowe polegające na wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa i Noteckiej w Chodzieży oraz Chodzieskiej w Ratajach. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wybudowanie: jednej przepompowni ścieków, 441 metrów bieżących rurociągu tłocznego, 545 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanałów bocznych.

Wymiana sieci wodociągowej obejmuje: 1405 metrów sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych. Część robót realizowanych była metodą bezwykopową w technologii przewiertów sterowanych. Planowane zakończenie inwestycji to koniec listopada 2017 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT Sp. z o.o. Szacunkowy koszt zadań wynosi ok 625 000 zł netto. Zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięstwa, Notecka w Chodzieży oraz ul. Chodzieska w Ratajach” jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież