Krok 1.

Ustalenie w Burze Obsługi Klienta terminu montażu wodomierza głównego po podpisaniu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

KONTAKT: BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel.+48 67 2811624

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież