Krok 1.

Ustalenie w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym terminu montażu wodomierza głównego po podpisaniu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Kontakt: Dział Eksploatacyjno-Techniczny

tel. +48 67 2811612

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież