Krok 1.

Pobranie i wypełnienie wniosku zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego | Wniosek do pobrania |.

Krok 2. 

Złożenie pisemnego wniosku w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym MWiK Sp. z o.o.

Uwaga:

Przyłącze wod-kan. należy zgłosić do odbioru technicznego po zakończeniu robót budowlanych w stanie odkrytym.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież