Krok 1.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wod-kan. należy ustalić z geodetą termin wykonania pomiarów geodezyjnych w wykopie otwartym w celu opracowania szkicu geodezyjnego i inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wod-kan.

Krok 2.

Budowa przyłącza wod-kan. przez wybranego wykonawcę. Do budowy przyłącza można przystąpić po:

  • otrzymaniu pozytywnego uzgodnienia przebiegu trasy planowanego przyłącza wodociągowego na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym;
  • poinformowaniu geodety o planowanych pracach budowlanych.

Uwaga: Realizację budowy przyłącza wod-kan. do sieci zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2028 z późn. zm.) zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości/obiektu do sieci, a po połączeniu z istniejącą siecią ponosi odpowiedzialność za ich niezawodne działanie.

Krok 3.

Inwentaryzacja wybudowanego przyłącza wod-kan. obejmuje szkic roboczy (z terenu) oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

  • Szkic roboczy (z terenu) należy dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej (.dwg lub .dxf) do Działu Eksploatacyjno-Technicznego MWiK Sp. z o.o. w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia wizji lokalnej lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wod-kan. należy dostarczyć w wersji elektronicznej (.dwg lub .dxf) do MWiK Sp. z o.o. w terminie ustalonym na wniosku ws. zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego.

UWAGA: Na życzenie klienta istnieje możliwość zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wod-kan. przez MWiK Sp. z o.o.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież