informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Biuletyn
Informacji
Publicznej

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Archiwum przetargów

Realizacje MWiK Chodzież
Komunikat Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży

W dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) prowadzone będą prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Chodzieży. W związku z tym w w/w okresie na ul. Słonecznej od nr 8 do 26 i Kusocińskiego 1 oraz na ul. Łąkowej 35 w Ratajach wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8:00 do 14:00.

Po wznowieniu dostawy wody prosimy o rozpoczęcie korzystania w pierwszej kolejności z wody zimnej.

- Za utrudnienia przepraszamy -

Od 25 listopada 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. na terenie miasta Chodzieży i wsi: Rataje, Milcz, Studzieniec, Nietuszkowo, Kamionka, Kierzkowice, Oleśnica, Trojanka, Podanin, Stróżewo, Stróżewko, Stróżewice, Trzaskowice, Krystynka, Rudki, Pietronki, Adolfowo, Studźce i Radwanki  prowadzone będzie okresowe chlorowanie wody. Natomiast w godz. nocnych w okresie od 2 do 15 grudnia 2019 r. odbędzie się płukanie sieci wodociągowej. W związku z powyższym w czasie prowadzenia w/w prac w miejscowościach może wystąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej i pogorszenie organoleptycznych parametrów jakości wody.

- Za utrudnienia przepraszamy -