informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Biuletyn
Informacji
Publicznej

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Archiwum przetargów

Realizacje MWiK Chodzież
Komunikat Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży


W dniu 23 października 2019 r. (środa) prowadzone będą prace polegające na usunięciu awarii na sieci wodociągowej w Radwankach. W związku z tym w Radwankach wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8:00 do 15:00.

Po wznowieniu dostawy wody prosimy o rozpoczęcie korzystania w pierwszej kolejności z wody zimnej.

W dniach 27 września - 29 listopada 2019 r. prowadzona będzie przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Strzeleckiej w Chodzieży. W związku z tym w w/w okresie na ul. Strzeleckiej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz. od 7:30 do 15:00.

Po wznowieniu dostawy wody prosimy o rozpoczęcie korzystania w pierwszej kolejności z wody zimnej.

- Za utrudnienia przepraszamy -