informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Biuletyn
Informacji
Publicznej

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Archiwum przetargów

Realizacje MWiK Chodzież
Komunikat Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży


OD 16 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘTE ZOSTAJĄ WSZYSTKIE PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA.
Całość komunikatu dostępna jest tutaj.


W związku z pracami mającymi na celu awaryjną naprawę nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Podgórnej w Chodzieży od dnia 6 lipca do 10 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Z ruchu drogowego zostanie wyłączony odcinek drogi ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Na czas naprawy nawierzchni pasa drogowego w ul. Podgórnej zostały wyznaczone objazdy. Szczegółowa mapa dostępna jest tutaj.

W dniach od 22 czerwca do 16 sierpnia 2020 r. prowadzona będzie przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Paderewskiego w Chodzieży. W związku z tym podczas prac w w/w okresie na ul. Paderewskiego mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godz. od 7:30 do 16:00.

Po wznowieniu dostawy wody prosimy o rozpoczęcie korzystania w pierwszej kolejności z wody zimnej.
- Za utrudnienia przepraszamy -