dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Biuletyn
Informacji
Publicznej

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Archiwum przetargów

Realizacje MWiK Chodzież
Komunikat Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży


W okresie od 10 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. prowadzona będzie przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stefana Żeromskiego, Plac Kopernika i Piekary w Chodzieży. W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Szczegóły można przeczytać tutaj.

W okresie od 26 listopada 2022 r. do 17 grudnia 2022 r. prowadzone będzie okresowe chlorowanie wody połączone z płukaniem sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chodzież. W związku z prowadzonymi pracami może wystąpić obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej i pogorszenie organoleptycznych parametrów jakości wody. Szczegóły można przeczytać tutaj.

- Za utrudnienia przepraszamy -