Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Jeziornej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi inwestycję związaną z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Jeziornej w Ratajach. Spółka wymienia 16 stalowych przyłączy wodociągowych na nowe wykonane z polietylenu (PE). Ich łączna długość wynosi 396 mb. Spółka w ramach powyższych prac wyłączy również z eksploatacji sieć wodociągową wykonaną z azbestocementu o długości 350 mb.

Czytaj więcej...

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2019 r.

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2019 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Czytaj więcej...

Prace w kolektorze głównym ścieków DN 1200

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że w kwietniu 2019 roku zostały przeprowadzone kolejne prace w kolektorze głównym ścieków DN 1200. Wykonano badanie przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie betonu w komorach. Zrealizowała je firma MC Bauchemie za pomocą tzw. ”badania pull-off”. Służyło ono określeniu stanu komór oraz doborowi ewentualnych systemów naprawczych dla konstrukcji żelbetowych.

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży zrealizowała w roku 2018 inwestycje za 4,6 mln zł

Czytaj więcej...

W roku 2018 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży  realizowała 52 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4,6 mln zł. Chcąc zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług Spółka konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje systemy wodociągowy i kanalizacyjny. W ramach tych działań wymienione zostały kolejne, zdegradowane technicznie odcinki sieci oraz rurociągi z azbestocementu.

Czytaj więcej...

Zasady poprawnego doboru i prawidłowej eksploatacji armatury wodociągowej

Czytaj więcej...

W dniu 12 marca 2019 r. w sali edukacyjno-szkoleniowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży. Tym razem tematem przewodnim były: „Zasady poprawnego doboru i prawidłowej eksploatacji armatury wodociągowej na przykładzie armatury produkcji JAFAR”. W szkoleniu udział brali przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z Chodzieży, Wronek, Rogoźna, Nowego Tomyśla, Margonina, Szamocina i Budzynia.

Czytaj więcej...

Zasilanie rezerwowe obiektów MWiK

Czytaj więcej...

W lutym 2019 r. doszło do awarii kabla zasilającego stację energetyczną ŚN 15 kV Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Chopina. Jej usunięcie zajęło 4 dni. W tym czasie służby techniczne Spółki zapewniły zasilanie rezerwowe i dzięki temu utrzymały ciągłość produkcji wody ze stacji. Odbiorcy usług nie odczuli żadnych niedogodności. Ten przykład pokazuje jak ważne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury i procedur na wypadek awarii czy klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej...

Renowacja studni na kanałach sanitarnych

Czytaj więcej...

Zakończył się kolejny etap renowacji studni na kanałach sanitarnych. Objął on 10 studni zlokalizowanych w ulicach Słonecznej i Leśnej. Studnie wymagały remontu z uwagi na bardzo mocno zaawansowaną korozję betonu, w wyniku oddziaływania wydzielającego się ze ścieków siarkowodoru. Wykonawcą robót była firma Aquaren stosująca technologię panelu GRP.

Czytaj więcej...

Modernizacja studni nr 1 na ujęciu wód podziemnych w Konstantynowie

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży systematycznie modernizuje studnie głębinowe, które są jednym z kluczowych elementów systemu wodociągowego. W grudniu 2018 r. zmodernizowano studnię nr 1 na ujęciu wód podziemnych w Konstantynowie. W ramach prac wymieniane są dotychczasowe, wysłużone obudowy studni na nowoczesne termoizolacyjne, naziemne obudowy studzienne z docieploną kopułą wykonaną z trwałego laminatu. Termoizolacyjna obudowa posiada wewnętrzny system ogrzewania współpracujący z zamontowanym wewnątrz termostatem, który w okresie zimowym zapewnia dodatnią temperaturę.

Czytaj więcej...

Prace na ul. Rolnej w Chodzieży

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że trwają prace na ulicy Rolnej w Chodzieży. Polegają one na wymianie 202 mb sieci wodociągowej z azbestocementu DN 100 na nową z PE DN 110. Wymienione zostanie również 8 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 107 mb. 10 kolejnych przyłączy wodociągowych które są już wykonane  z PE (polietylenu - rodzaj tworzywa sztucznego), zostało przepiętych do nowej sieci wodociągowej. Roboty wykonywane są metodą przewiertu sterowanego, co obniża uciążliwość prowadzonych prac dla mieszkańców oraz koszty inwestycji.

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież