UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież.
Archiwum przetargów znajduje się na stronie www.jrp.mwik.pl

Przetarg na roboty budowlane - Urbanowo etap II

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) – etap II
Data opis | plik do pobrania format
28-03-2019 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) PDF
2. Mapy - etap II PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 159/2018 Urbanowo PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Decyzja Sanepid PDF
  Załączniki w formie edytowalnej ZIP
 
 25-04-2019 Informacja o wyborze oferty PDF 
     

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki, Magdalena Wekwert +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
18-02-2019 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - wzór formularza oferty PDF
  - zał. nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy PDF
  - zał. nr 3 - wzór wykazu usług PDF
  - zał. nr 4 - jakość wytwarzanych osadów ściekowych PDF
  - zał. nr 5 - wzór umowy PDF
 
     

 

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2019

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Musiał, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2019
Data opis | plik do pobrania format
03-12-2018 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 
 31-12-2018 Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Archiwum Przetargów

Realizacje MWiK Chodzież